Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut

manual-bucatar by calin horatiu - Issuu

Trepidaţia alerga prin scheletul obosit, contorsiona conductele, făcea să fluiere niturile slăbite, să geamă tablele fuselajului. Întinsă în cuşeta sa, Liza More Febra Serge Brussolo l Nava vibra încetişor, înfigîndu-şi vîrful carbonizat în noaptea spaţiului. Întinsă în cuşeta sa, Liza asculta plînsetul metalic ce urca din bătrîna carcasă asemeni unei melodii demodate ce nu mai poate fi auzită decît cu un sentiment de melancolie.

Una din acele arii la modă ce va păstra etern gustul nostim şi siropos al amintirilor din tinereţe. La exterior, în întunericul cosmosului, pe latura stîngă a navei greoaie şi butucănoase se lăfăia scorojită obişnuita şi stupida emblemă a universităţii. Liza se simţea totuşi mulţumitor în măruntaiele labirintului de sasuri şi cămăruţe, ba, s-ar putea spune, chiar în largul ei Era o navă demodată.

Un vechi transportor de trupe, cu carburant lichid, care făcuse compania de la Ghan-Taar, reformat dato Less Read the publication Febra Serge Brussolo l Nava vibra încetişor, înfigîndu-şi vîrful carbonizat în noaptea spaţiului.

Un vechi transportor de trupe, cu carburant lichid, care făcuse compania de la Ghan-Taar, reformat datorită perimării morale Cu ani în urmă fusese scos la licitaţie, iar universitatea fanghiană din Santa-Catala îl achiziţionase aproape pe Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut.

Drept urmare, nava ajunsese să ocupe parkiringul zonei comerciale a facultăţii de ştiinţe, transformîndu-l în teren de zbor. Nenumăraţi studenţi visaseră lîngă cele cîteva mii de tone înnegrite de razele cosmice şi de reintrările brutale în atmosferă.

O mulţime de băieţi şi fete, studenţi în primul an de biologie, profitaseră de neglijenţa paznicilor pentru a face dragoste, într-o seară de vară, în picioare, sprijiniţi de una din aripioarele derivei, cu spatele zgîriat de buloanele fuzelajului. Liza, asemeni altora, o fată cu plete lungi, blonde, cu trup subţire, cu sîni tari, obraznici, de adolescentă, scăpase ocheade languroase spre carapacele de ţestoasă ale cabinetelor de observaţie, spre turlele de oţel albăstrui marcate de fantele hublourilor, adevărate coifuri de cavaleri teutoni.

Îşi pierduse virginitatea asemeni altora, cu rinichii lipiţi de un rezervor de călcâie dureros și articulație, fusta ridicată pînă la mijloc, pupilele fixate pe antenele radar ale postului de pilotaj şi mintea plină de imagini spaţiale. Iar acum, cinci ani mai tîrziu, se afla aici, cuibărită în inima maşinii, cu corpul îndurerat de acceleraţiile succesive pe care le suportase la traversarea atmosferei fanghiene.

Se numea Liza Angsthron, era doctor în zoologie şi antiinflamatoare pentru lista osteochondrozei douăzeci şi nouă de ani. Nu ştia de ce, pe neaşteptate, decanul facultăţii o înscrisese pe lista personalului autorizat la zbor, smulgînd-o sălii de curs pentru a o vîrî în salopeta cenuşie a cercetătorilor naviganţi.

I se dăduse vag de înţeles că nava urma să întreprindă, sub acoperirea unei explorări geologice, o misiune de cea mai mare importanţă şi că era nevoie de aportul ei. Nu încercase să Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut mai mult. Autoritatea administrativă îi provoca o teamă difuză şi întotdeauna preferase să se arate docilă.

Pînă în prezent n-avusese de ce să regrete. Aştepta, culcată în penumbra cabinei cu pereţi blindaţi, ca cineva să binevoiască a-i dezvălui rolul ce-i era destinat. Pentru moment era perplexă. Santa-Catala nu mai era de multă vreme o universitate de marcă. Alte şcoli mai competitive răzbiseră pe piaţa Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut, anunţînd sfîrşitul vechilor reţele de formare intelectuală.

După ce cunoscuse gloria şi bogăţia, Santa-Catala îşi dormea azi somnul prăfuit al universităţilor de provincie. Nu, nu ştia spre ce ţel obscur o purta nava uzată, iar această ignoranţă îi umplea cremă articulară chondro cu o nelinişte surdă Deodată o bătaie puternică în uşa celulei o smulse din visare.

Tresări şi se aşeză pe marginea cusetei cu stomacul crispat.

Febra - Serge Brussolo

Indexul necunoscutului bătu iar, cu nerăbdare, în panoul metalic. Liza se ridică şi deschise uşa de tablă.

Un tînăr cu capul ras aştepta pe culoar. Trebuie să vă însoţesc.

Un munte ovoid, fără asperităţi, acoperit de o iarbă abundentă şi grasă. Un soi de "căpăţînă de zahăr" ce atingea o mie de metri înălţime, pe care vîntul o zbîrlea cu un pieptene invizibil, nebun.

Fremătînd, Liza îşi trecu mîna prin păr. Unghiile retezate scurt scîrţîiră neplăcut la contactul cu tunsoarea în perie ce-i dezvelea ceafa, ca pentru a o expune mai bine tăişului unei ghilotine imaginare.

În argoul piloţilor, o astfel de coafură era numită "condamnat la moarte".

Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut durere în articulația cotului pe suprafața spatelui

Pielea capului se distingea cu claritate sub frizura anemică, cu aspect de licheni, accentuînd paloarea obrazului cu pomeţi proeminenţi, asiatici, şi fruntea înaltă, bombată, marcată de primele riduri fine caracteristice celui de-al treilea deceniu de viaţă Oamenii alergau pe gîlma verde, scurgîndu-se în ciorchini pe pante. Întreaga populaţie a muntelui părăsea înălţimile pentru a se răspîndi în cîmpie, băltoacă viermuitoare, informă, zguduită de spasmele unui exod de neînţeles.

Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut Unguent tibetan pentru dureri articulare

Liza miji ochii, atentă la diferitele faze ale fenomenului Deodată, muntele începu să tremure, să se clatine, să se balanseze de la stînga la dreapta, ca şi cum ar fi încercat să se smulgă din rădăcini pentru a porni în urmărirea fugarilor! De jur-împrejur, nisipul clocotea agitat de vîrtejuri furioase.

În sfîrşit, apăru o labă! Un membru anterior scurt şi gros, asemănător cu cel al unei ţestoase şi la fel de Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut. Rînd pe rînd, frămîntînd cîmpia, sfărîmînd rocile şi crustele de sare, răsăriră alte labe. Capul se ivi ultimul: o sferă formată diutr-un amalgam de plăci osoase şi coarne, pe care gura şi ochii rămîneau total invizibili Îndărătul Lizei, Junia, o femeie masivă, comandantul navei, stinse proiectorul.

Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut tratamentul durerii articulare pentru degetul mare

Ecranul redeveni alb. Li se spune "animale-munţi". Se îngroapă pentru a hiberna lăsîndu-şi afară doar spatele.

Soluții nazale

Pot rămîne o mie de ani aşa, înainte de a ieşi la suprafaţă. Interlocutoarea izbucni în rîs. Urmă un moment de linişte.

Ca şi restul navei, minuscula sală de proiecţie trăznea a ozon. Domnea o căldură de cuptor ce făcea insuportabil contactul cu îmbrăcămintea, iar Junia, prea puţin grijulie cu respectarea sacrosantei etichete militare, utiliza ca unic echipament o vestă de piele kaki, pătată de sudoare, şi un slip de nailon alb, cu o transparenţă fără dubiu. Stînjenită de atmosfera de o intimitate lipicioasă, Liza ţinea ochii fixaţi obsesiv pe dreptunghiul gol al ecranului.

Îşi păstrase combinezonul din pînză cenuşie de la începutul zborului, evitînd orice relaxare, luptînd chiar şi împotriva tentaţiei de a-şi deschide fermoarul pînă la buric. Vocea ieşise sugrumată. A fost făcut pe o planetă numită Almoha. Animalele-munţi formau adevărate turme. Cronicile pretind că populau deşertul, hibernînd o duzină de secole şi nu se trezeau decît pentru a muri. Azi rasa li s-a stins, iar Almolia a fost distrusă. Animalele astea au devenit mit.

Lucrare de An

Mai vrei să ştii ceva? Liza înclină capul în semn de aprobare. Ecranul fu din nou invadat de un nor de forme mişcătoare: o hoardă de coline vii se deplasau pe întinderea unei câmpii, adevărat; lanţ de munţi în mers; turme de oameni minusculi fugeau din calea avansării lente a titanicului zid, abandonînd sate şi oraşe O altă secvenţă detalia distrugerea unui oraş fortificat.

Animalul şarja, ţinînd capul plecat, fără ură, cu o degajare somnambulică ce contrasta în mod straniu cu spectacolul de Apocalips ce se năştea de sub paşii săi. Imobile, monumente, întărituri sucombau laminării pîntecului enorm.

Ciclul de injectare

Creneluri, domuri, turnuri terminau în aceeaşi magmă de pietriş măcinat. Dar animalul orb îşi continua drumul, lăsînd în urma sa un siaj de ruine Filmul avu o sincopă; acum un grup de călăreţi încerca să blocheze înaintarea animalului, un tun mic, fără recul, era pus cu febrilitate în poziţie de tragere.

Liza îşi rodea unghia degetului mare. Lipsite de sunet, imaginile aveau ceva ireal. Văzu arma săltînd pe loc, obuzul ridicîndu-se în văzduh, coborînd şi lovind cocoaşa pahidermului.

Blana semăna atît de mult cu iarba încît avu impresia că proiectilul străpunsese creasta unui munte. Totuşi, aproape imediat, sîngele ţîsni din punctul de impact, greu, gros; pîraie stacojii se rostogoleau pe laturile — versanţii — bestiei pentru a păta bolovanii albi ai dărîmăturilor Dîre lipicioase apărură în părul des Liza simţi pe ceafă o palmă umedă.

Ce dietă (nutriție) este urmată după îndepărtarea polipilor din intestin prin colonoscopie

Nu se ştie mai nimic despre anatomia lor: imediat ce-şi dădeau duhul, corpul li se descompunea cu o viteză fulgerătoare. Arhivele conţin doar scheme fanteziste, care aduc mai degrabă cu desene medievale decît cu schiţe ştiinţifice.

Suficient însă pentru ca fiziologia lor să rămînă o enigmă profundă Liza clătină capul în tăcere. Căldura grăsanei i se transmitea în ceafă, i se răspîndea în umeri, îi invada pieptul asemeni unui val de febră. Ar fi vrut să se scuture, să se debaraseze de mîna umedă şi arzătoare ce i se lipise de ceafă ca o moluscă urzicantă. Dar nu îndrăznea. O picătură de sudoare se rostogoli pe coama nasului fin, cu transparenţe de porţelan. Se spune că la originea acestor animale s-ar fi aflat adevărate planete vii ce pluteau în spaţiu, cu capul şi labele retractate, eliminînd prin gurile lor o atmosferă artificială Unele relatau chiar că "animale-luni", de Zvonurile au atras atenţia ministerului cercetării.

Reacţie normală. Imaginează-ţi un animal capabil să părăsească solul şi să efectueze o traversare a spaţiului galactic fără să-i pese de vid, de variaţiile uriaşe de temperatură, de radiaţiile mortale, de O carcasă de mii de tone traversînd spaţiul de la o planetă la alta la fel de uşor ca un stol de rîndunici ce trec marea pentru a ierna în Africa!

Remedierea funcției la 12 săptămâni

Asta presupune o organizare fiziologică de o incredibilă rezistenţă Liza înghiţi în sec; întrebarea pe care dorea s-o pună i se lipea de limba uscată.

De rachete din carne şi oase? Chiar dacă pare o tîmpenie, asta sînt: nave cu fuselaj din piele! Nave cu ţevărie din organe şi muşchi care-şi extrag combustibilul dintr-un stomac!

Îţi imaginezi? Fără canalizări, fire electrice, motoare, ci pur şi simplu vene şi nervi Un corp suficient de puternic pentru a sfida orice capcană spaţială, pentru a scăpa de greutate, de cîmpuri de atracţie, şi care-şi obţine toată energia doar din propriul metabolism! Pe scurt, un amalgam de indicii mărunte dar iritante.

Au urmat adevărate bătălii teoretice în laboratoarele Confederaţiei, s-a vorbit chiar de "monstrul Loch Ness al spaţiului"!

Apoi Ministerul Apărării a pus laba pe dosar Liza tresări.

Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut

De ce? Grăsana ridică din umeri.

Pregătirea foliei de țesut conjunctiv desfăcut mataren plus unguent pentru articulații

Ce s-ar întîmpla dacă s-ar reuşi descoperirea secretelor metabolismului unui astfel de animal admiţând bineînţeles, că există? Care ar fi aplicaţiile tehnice? Greşesc cumva? Daca se va reuşi cunoaşterea mecanismelor fiziologice ale animalelor-mutanţi se va putea imagina o avalanşă de mutaţii posibile

Ațiputeafiinteresat